Informacje techniczne

Projekt graficzny do druku

Podstawą zlecenia obejmującego stworzenie projektu graficznego, jest projekt do druku umożliwiający wykonanie powielenia na określonym medium, które zostało zakontraktowane. Pliki do druku są finalnie poddawana specjalistycznej obróbce graficznej, która umożliwia druk w określonej technice. W przypadku niedostarczenia przez Klienta własnych wytycznych druku, plik przygotowywany jest według standardowych wytycznych stosowanych na co dzień w naszym studio. Pliki do druku udostępniane są bezpłatnie Klientowi na jego prośbę.

Projekt źródłowy

Pliki źródłowe projektów graficznych nie są tożsame z projektem do druku. Plik źródłowy jest plikiem w pełni edytowalnym przy użyciu odpowiedniego programu, w którym został wykonany. Pliki źródłowe nie są bezpłatnie udostępniane w ramach usługi projektowania, istnieje możliwość ich nabycia wyłącznie za dodatkową opłatą. Projekty jednostronicowe – 400 zł netto, projekty wielostronicowe do 10 str. – 800 zł netto, projekty wielostronicowe powyżej 10 str. – 1600 zł netto. Sprzedaż projektu źródłowego nie obejmuje przekazania czcionek użytych w projekcie, a jedynie wskazanie ich nazw. Klient powinien we własnym zakresie pobrać (w przypadku czcionek na licencji darmowej), bądź zakupić je (w przypadku czcionek komercyjnych).

Więcej informacji na temat różnic oraz specyfiki projektów źródłowych oraz do druk przeczytasz w artykule – Projekt do druku, a projekt źródłowy

Zdjęcia oraz grafika na potrzeby projektu graficznego

Cena projektu graficznego nie obejmuje kosztu zakupu zdjęć bądź grafiki na potrzeby projektu. Zakup zdjęć bądź grafiki jest opcją w przypadku braku możliwości dostarczenia odpowiednich materiałów przez Klienta. Zakup zdjęć do projektu następuje po przedstawieniu kosztorysu oraz akceptacji Klienta. Użyte w projekcie zdjęcia bądź grafika, pochodzące z naszych zasobów, a nie zakupione przez Klienta na podstawie osobnej opłaty nie są mu bezpłatnie udostępniane w postaci plików. Zakup plików możliwy na podstawie przedstawionego przez nas kosztorysu.

Strona internetowa, domena, hosting

Cena projektu oraz wykonania strony internetowej nie obejmuje rejestracji domeny (adresu internetowego strony) oraz hostingu (utrzymania strony internetowej na serwerze). Zlecenie może być rozszerzone również o te elementy, wówczas zarejestrujemy za Ciebie domenę oraz uruchomimy i skonfigurujemy indywidualne konto hostingowe oparte na naszych zasobach. W przypadku braku własnego konta hostingowego zachęcamy do skorzystania z jednego z naszych planów hostingowych.
Więcej na temat hostingu i planów hostingowych – Hosting.

Podstrona internetowa / zakładka

Podstrona to partia materiału (tekst, zdjęcia, video itp) widniejąca pod osobnym unikalnym adresem, który w swym tytule ma znak „/”. Do każdej podstrony i jej zawartości możemy się odwołać z menu bądź linkiem umieszczonym w treści innej podstrony. Posłużmy się przykładem: www.clouds.pl/strony-internetowe/
Znak „/” oddziela nazwę domeny clouds.pl od nazwy podstrony /strony-internetowe/. Wszystko co jest po pierwszym znaku „/” jest nazwą podstrony (tytuł i nazwa podstrony mogą być zbieżne bądź różne). W naszych rozliczeniach przyjmujemy za standardową zawartość podstrony maksymalnie do 3000 znaków ze spacjami (standardowa strona maszynopisu to dla przykładu 1800 znaków). W przypadku bardziej rozbudowanego kontentu, czyli zawartości przekraczającej 3 tys. znaków stosujemy indywidualną wycenę realizacji. Zapoznaj się z ofertą Strony internetowe Białystok

Praca w rozliczeniu godzinowym

Niektóre prace o charakterze powtarzalnym, niewymagające pracy twórczej / koncepcyjnej mogą być rozliczone wg stawki godzinowej.
Godzina pracy grafika, programisty – 150 zł netto (każda rozpoczęta godzina).
Godzina pracy grafika, programisty z Klientem – 250 zł netto (każda rozpoczęta godzina).