Płatności

Przy każdym zleceniu pobieramy zaliczkę w wysokości 50% jego wartości, pozostała część kwoty należna jest po jego zakończeniu. Duża część zleceń jest rozciągnięta w czasie bądź bywa zawieszana na pewien okres przez Zleceniodawcę. Kwota zaliczki jest w tym przypadku gwarantem kontynuacji dalszych prac i zabezpieczeniem już wykonanych rzeczy.

Harmonogram formalności:

  1. Wysyłasz dane do faktury.
  2. My wysyłamy Ci fakturę pro forma, na podstawie której wpłacasz zaliczkę.
  3. Po zaksięgowaniu wpłaty wystawiamy i wysyłamy Ci fakturę vat.
  4. Następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty rozpoczyna się realizacja zlecenia.
  5. Po zakończeniu zlecenia wystawiana jest faktura końcowa na pozostałą cześć płatności.
Płatności - Clouds Studio Graficzne | Białystok