Pozycjonowanie

Pozycjonowanie to szereg działań mających na celu osiągnięcie jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych i w następstwie tego wypromowanie strony w Internecie. Ze względu na obecną pozycję wyszukiwarki Google (97% rynku), wszystkie działania skupiają się właściwie na zaistnienie właśnie w tej wyszukiwarce. Najważniejsze jest dotarcie do jak najszerszego grona ludzi potencjalnie zainteresowanych danym towarem lub usługą. Tylko precyzyjnie ukierunkowane pozycjonowanie potrafi przynieść zysk, a co za tym idzie zrekompensować również poniesione nakłady finansowe na promocję.

Pozycjonowanie rozpoczyna się od analizy rynku oraz konkurencji, wyznaczenia celów, które muszą być zrealizowane poprzez dalsze działania. Dobór słów kluczowych właściwych dla danej branży czy też produktu przesądzają w dużym stopniu o skuteczności pozycjonowania.

Pozycjonowanie stron - Białystok

Wstępny audyt strony www

Audyt strony polega na sprawdzeniu strony www pod kilkoma aspektami:
– budowy strony (zgodności kodu z wytycznymi W3C),
– optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarek internetowych (meta tagi, linki, opisy, kody błędów, mapy serwisu, linkowania wewnętrznego, znaczników alt, title itp.),
– oceny adekwatności kontentu (informacji merytorycznych) strony do wytyczonych celów promocji w internecie.

Optymalizacja strony www

Optymalizacja polega na usunięciu błędów oraz uzupełnieniu braków stwierdzonych w audycie wstępnym. Wszystkie te działania umożliwią lepsze oraz szybsze indeksowanie zawartości przez roboty wyszukiwarek internetowych.

Statystki oraz analiza

Aby mieć kontrolę nad działaniami, które będą wykonywane w ramach pozycjonowania, niezbędne jest wdrożenie systemu statystyk. Statystyki pozwalają na badanie ruchu na stronie internetowej oraz jego ocenę pod bardzo wieloma aspektami. Analiza to bardzo ważny element strategii i diagnostyki w procesie pozycjonowania. Statystyki pozwalają na uzyskanie bardzo wielu informacji o drogach dotarcia internautów do naszej strony jak również o nich samych.

Rozliczenie za efekty

Pozycjonowanie jest procesem, a nie jednorazowym działaniem, stąd też rozpatrywane jest w kategoriach długoterminowych. Rozliczenie za wykonywaną usługę odbywa się na podstawie uzyskanych efektów w cyklach miesięcznych, mierzonych na podstawie statystyk (raport). Preferujemy model rozliczania za tzw. top 10, czyli pierwszą stronę wyników wyszukiwania (słowa kluczowe / frazy, które znalazły się w pierwszych 10 pozycjach wyników organicznych ujmowane są w rozliczeniu). System monitorujący sprawdza codziennie pozycję poszczególnych słów kluczowych / fraz objętych pozycjonowaniem, wyliczając na koniec miesiąca sumę na podstawie przyporządkowanych do pozycji stawek.