';

Wektoryzacja logo – odtworzenie znaku graficznego w krzywych